اخبار

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز بعنوان برترین روابط عمومی کشور برگزیده شد

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز بعنوان برترین روابط عمومی کشور برگزیده شد
برنامه ریزی ، مطالعات اجتماعی ، ارتباطات الکترونیک ، تبلیغات ، ارتباطات رسانه ای ، تولیدات انتشاراتی و فعالیت های فرهنگی و آموزشی محورهای این جشنواره بوده که روابط عمومی نیروگاه رامین با کسب بالاترین امتیاز از سوی هیئت داوران حائز رتبه برتر این جشنواره شد .
در اولین جشنواره روابط عمومی های شرکت های تولید برق حرارتی کشو
 روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز بعنوان برترین روابط عمومی کشور برگزیده شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز : در اولین جشنواره روابط عمومی شرکتهای تولید برق حرارتی کشور که به میزبانی نیروگاه شازند استان مرکزی برگزار شد روابط عمومی نیروگاه رامین پس از ارزیابی تخصصی از سوی هیئت علمی و داوران این جشنواره موفق به کسب مقام اول شد و از سوی مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی  با اهداء لوح و تندیس ویژه مورد تجلیل قرار گرفت.
همچنین روابط عمومی  نیروگاه شهید رجایی ، شهید مفتح ، بندرعباس و اصفهان به ترتیب مقامهای دوم تا پنج را کسب نمودند .
لازم بذکر است برنامه ریزی ،  مطالعات اجتماعی ، ارتباطات الکترونیک ، تبلیغات ، ارتباطات رسانه ای ، تولیدات انتشاراتی و فعالیت های فرهنگی و آموزشی محورهای این جشنواره بوده که روابط عمومی نیروگاه رامین با کسب بالاترین امتیاز از سوی هیئت داوران حائز رتبه برتر این جشنواره شد .
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۵۱۵