اخبار

انجام خوداظهاری در پایش زیست محیطی نیروگاه رامین توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

انجام خوداظهاری در پایش زیست محیطی نیروگاه رامین توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
در خوداظهاری خردادماه نمونه برداری از کانون های پساب ، سنجش گازهای خروجی از دودکش های نیروگاه ، سنجش گازهای هوای پاک ،‌ ذرات محیطی ،‌ صوت محیطی (در شب و روز) در نیروگاه رامین انجام گردید.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین ، خوداظهاری در پایش زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان انجام گرفت.

ویدا صادقی دهکردی سرپرست اداره HSE نیروگاه رامین در این رابطه گفت: در راستای الزامات محیط زیست و برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای بزرگ تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیربنایی موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمایند که بر مبنای الزام فوق الذکر آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست در خردادماه سال جاری بدون هماهنگی قبلی در نیروگاه حاضر و نمونه برداری و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی را انجام داد .

ویدا صادقی دهکردی افزود: در خوداظهاری خردادماه نمونه برداری از کانون های پساب ، سنجش گازهای خروجی از دودکش های نیروگاه ، سنجش گازهای هوای پاک ،‌ ذرات محیطی ،‌ صوت محیطی (در شب و روز) توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام گردید.

وی گفت: اجرای خوداظهاری و آنالیز اطلاعات پایش علاوه بر اجرای الزام قانونی و آگاهی از وضعیت موجود زیست محیطی شرکت ،  مبنای پیش بینی ، مدیریت ، برنامه ریزی و هدف گذاری زیست محیطی نیروگاه در راستای ارتقاء و بهبود مستمر زیست محیطی قرار می گیرد .

گفتنی است نگاه نیروگاه رامین به محیط زیست بعنوان یک مسئولیت اجتماعی است و اولویت اول نیروگاه ، حفاظت از محیط و جلوگیری از انتشار آلودگی است.

 

۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۷:۵۸
روابط عمومی نیروگاه رامین |
تعداد بازدید : ۳۸