اخبار

ضدعفونی روزانه مکانهای عمومی نیروگاه رامین اهواز جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

ضدعفونی روزانه مکانهای عمومی نیروگاه رامین اهواز جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۳۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱۹۷