اخبار

طی حکمی از سوی مهندس خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین

فواد خداکرمی بعنوان«مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد

فواد خداکرمی بعنوان  «مدیرحراست وامور محرمانه» این نیروگاه منصوب شد.
وی پیش از این عهده دار این مسئولیت بوده که پس از بازگشت ماموریت اداری دوماهه مجددا به پست قبلی منصوب شد.
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز www.raminpower.ir |
تعداد بازدید : ۱,۵۱۸