اخبار

ضدعفونی تجهیزات اتاق فرمان های نیروگاه رامین اهواز جهت حفظ سلامتی کارکنان

ضدعفونی تجهیزات اتاق فرمان های نیروگاه رامین اهواز جهت حفظ سلامتی کارکنان
 ارائه راهکارهای بهداشتی بمنظور کاهش انتشار ویروسهای واگیردار توسط دکتر امیری پزشک درمانگاه نیروگاه از برنامه های نیروگاه بمنظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح نیروگاه می باشد.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۲۹
تعداد بازدید : ۱,۲۳۸