اخبار

احسان سجادی به عنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

احسان سجادی به عنوان سرپرست حراست و امور محرمانه نیروگاه رامین اهواز منصوب شد
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در آیینی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی،توکلی مدیر کل حراست و امورمحرمانه این صنعت در نیروگاه رامین برگزار شد، سید احسان سجادی به عنوان سرپرست حراست و امورمحرمانه این نیروگاه منصوب شد.
لازم بذکر است سجادی پیش از این رئیس اداره حفاظت اسناد حراست و امورمحرمانه نیروگاه رامین را عهده دار بود.
 
 
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: در آیینی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی،توکلی مدیر کل حراست و امورمحرمانه  این صنعت در نیروگاه رامین برگزار شد، سید احسان سجادی به عنوان سرپرست حراست و امورمحرمانه این نیروگاه منصوب شد.
لازم بذکر است سجادی پیش از این رئیس اداره حفاظت اسناد حراست و امورمحرمانه نیروگاه رامین را عهده دار 
۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۱۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۴۸