اخبار

بازدید سازمان بسیج مهندسین صنعتی از روند تولید برق در نیروگاه رامین اهواز

بازدید سازمان بسیج مهندسین صنعتی از روند تولید برق در نیروگاه رامین اهواز
۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۱۵
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۹۱۴