اخبار

آماده سازی پره های استیج ۲۷ توربین واحد ۶ جهت نصب نهایی دمپینگ وایرها

آماده سازی پره های استیج ۲۷ توربین واحد ۶ جهت نصب نهایی دمپینگ وایرها
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۳۴
تعداد بازدید : ۷۳۷