اخبار

تعویض در پوشهای فرسوده اوانکامر واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه رامین اهواز

تعویض در پوشهای فرسوده اوانکامر واحدهای ۵ و ۶ نیروگاه رامین اهواز
۵ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۲۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۶۳۹