اخبار

اجرای تعمیرات میان دوره ای واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ نیروگاه رامین اهواز

اجرای تعمیرات میان دوره ای واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره ۶ نیروگاه رامین اهواز
تعویض ۳ پره معیوب از ردیف ۲۷ روتور IP و رفع چالشهای فنی در بخشهای الکتریک، ابزار دقیق و مکانیک مهمترین محورهای تعمیرات میان دوره ای این واحد ۳۱۵ مگاواتی است.
 
 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:این نیروگاه بمنظور ارتقاء سطح آمادگی واحدهای تولیدی،تعمیرات میان دوره ای واحد ۳۱۵ مگاواتی شماره واحد ۶ خود را آغاز نمود.
مصطفی ذبایح نجف آبادی سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین اظهار داشت: حفظ و آمادگی واحدهای تولیدی نیروگاه رامین بعنوان تامین کننده اصلی شبکه برق خوزستان از مهمترین اهداف ما است و به همین منظور سعی می کنیم تا با برنامه ریزی دقیق نسبت به رفع چالشهای فنی واحدهای نیروگاه بویژه در فصل زمستان که شاهد کاهش مصرف برق هستیم اهتمام جدی داشته باشیم.
 
شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی و با مجموع ۱۸۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه برق کشور دارد.
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۱۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۷۲