اخبار

بازدید ریاست دادگستری ودادستان شهرستان باوی از نیروگاه رامین

بازدید ریاست دادگستری ودادستان شهرستان باوی از نیروگاه رامین.
 
به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین، علی اصغر صادقی گندمانی رئیس دادگستری و دکتر محمد حیدرخواه دادستان شهرستان باوی ضمن بازدید از سایت وسیکل  تولید برق درنیروگاه حرارتی رامین از نزدیک با روند تولید وچالشهای این مجموعه تولیدی بویژه تامین سهیه گازمورد نیاز واحدههای تولیدی آشنا شدند.
۱۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۴۶
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۵۸۴