اخبار

اجرای تست های تخصصی بروی پره های استیج ۲۷ توربین واحد ۵ نیروگاه رامین اهواز

اجرای تست های تخصصی  بروی پره های استیج ۲۷ توربین واحد ۵ نیروگاه رامین اهواز
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۲۷
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۷۵