اخبار

بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از فرایند تولید برق نیروگاه رامین

بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از فرایند تولید برق نیروگاه رامین
بازدید دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز از فرایند تولید برق نیروگاه رامین

 

 

 

 

آشنایی با اهمیت انرژی برق در زندگی ، تاریخچه نیروگاه، فرآیند تولید برق، آشنایی با تجهیزات و راهکارهای مصرف بهینه انرژی مهمترین محورهای این بازدید یکروزه بود. 

۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۷۹۷