اخبار

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

کارگاه تخصصی تحکیم بنیان خانواده برای زنان شاغل نیروگاه رامین برگزار شد

کارگاه تخصصی تحکیم بنیان خانواده برای زنان شاغل نیروگاه رامین برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: مجید دالوند فرمانده پایگاه بسیج شهدای نیروگاه رامین اظهار داشت: تقویت بنیان خانواده با بکارگیری آموزه های اسلامی و روحیه انقلابی یکی از مهمترین رسالت ها و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ما در سطح خانواده نیروگاه رامین است .وی گفت: بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین و بمنظور تقویت سطح آگاهی و بکارگیری شیوه ها و راهکارهای رفتاری متناسب با جامعه اسلامی و در راستای  بهبود بنیان و کانون خانواده این کارگاه تخصصی را با حضور بانوان شاغل در نیروگاه و با ارائه دکتر نسرین نعمتی مدرس دانشگاه و مشاور خانواده برگزار نمودیم. 
 مریم شیشه بر مسئول اموربانوان و بسیج خواهران نیروگاه رامین نیز ملاک های ازدواج سالم، لزوم مشخص کردن مرزها و قوانین خانواده ، اهمیت دادن به تفاوت های زن و مرد در زندگی،آسیب های فضای مجازی در خانواده ها و مسائل مرتبط با بهزیستی خانواده را مهمترین محورهای این کارگاه تخصصی عنوان نمود.
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۵
تعداد بازدید : ۹۹۷