اخبار

تعمیر الکتروموتور های نیروگاه رامین توسط تلاشگران واحد تعمیرات الکتریک

تعمیر الکتروموتور های نیروگاه رامین توسط تلاشگران واحد تعمیرات الکتریک
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۱,۰۱۸