اخبار

هفتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

هفتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین اهواز برگزار شد
 
 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:  در هشتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و رعایت استاندارها تاکید شد.
در این جلسه که با ارائه گزارشی از سوی رسول حیدری رئیس گروه H.S.E نیروگاه رامین و کارشناسان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست همراه بود اجرای دقیق دستورالعمل ها و  رعایت استاندارها مهمترین رویکرد این کمیته عنوان شد و بر رفع موانع و چالشهای این حوزه نیز تاکید گردید.
همچنین مدیریت و پایش دقیق پسماندها ، کنترل مواد شیمیایی و همچنین اجرای طرح معاینات ادواری ویژه پرسنل نیروگاه رامین نیز مورد بررسی قرار گرفت.
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳
روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز |
تعداد بازدید : ۸۹۷