ساخت تجهیزات نیروگاهی

  • تولید روغن هیدرولیک توربین نیروگاه رامین اهواز

  • تجهیزات ساخته شده در نیروگاه رامین اهواز

  • تولید روغن روانکاری توربین نیروگاه رامین اهواز

  • طراحی و ساخت سیستم کنترل توربین 315 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز

Loading